Etsi

Tervetuloa

Näiltä sivuilta löydät energiatodistukseen liittyvää asiaa ja linkit
Omakoti- ja Paritalot 

Milloin tarvitset energiatodistuksen ? ( laki 50/2013) ja asetus 1048/2017 energiatodituksesta, sekä asetus uuden talon energiatehokkuudesta 1010/2017

Energiatodistus tarvitaan myynti- ja vuokraustilanteessa, omakoti- tai paritalossa, sekä uuden talon rakennuslupahakemukseen.

(1.7.2017 alkaen vuosiraja 1980 poistui ja laki koskee valmistumisvuodesta riippumatta kaikkia yllä mainittuja rakennuksia. ) 

Lain mukaan myytäessä tai vuokrattaessa tulee esittely tilaisuudessa mahdollisen ostajan tai vuokralaisen nähtävillä olla voimassa oleva rakennuksen tai sen osan energiatodistus. Myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisesti esille laitetussa ilmoituksessa tulee mainita kohteen energiatehokkuutta koskeva tunnus ( A.....G). 
Todistuksen hankinnasta ja käytöstä myynti- ja vuokraustilanteessa vastaa rakennuksen omistaja tai haltija jolla on kunnossapitovastuu. 


E-lukulaskennan tarvitset myös, jos teet energia-avustuksen saantiin tähtääviä energiaa säästäviä toimenpiteitä.

Omakotitaloissa avustuksen saannin edellytys on, että E-luku paranee rakennusvuoden tilanteesta 44%. 

Avustusprosentin laskentaan huomioidaan myös jo aiemmin tehdyt energiaa säätävät toimenpiteet, kuten esim. ikkunoiden uusinta jne. (ei rahallista osuutta)

toteutuksen jälkeen avustuksen saannin yhtenä kriteerinä on virallinen E-todistus, joka pohjautuu toteutettuihin energiateknisiin parannuksiin ja 44% E-luvun parantumiseen.

Avustuksia saa tämän hetkisen päätöksen mukaa vuosien 2020-2022 välisenä aikana.  Katso tarkemmat ohjeet oheisesta linkistä.

Linkki ara

E-todistuksen voi laatia vain siihen pätevöitynyt henkilö (katso ara:n sivusto)
Todistus on voimassa 10 vuotta, ja se tallennetaa ara:n arkistoon. 

Energiatodistuksesta on vapautettu mm: 
- alle 50 m2 suuruiset rakennukset 
- suojelurakennukset (vaatimus ei saa muuttaa rakennuksen luonnetta) 
- loma-asunnot, joita ei käytetä majoitusliiketoimintaan 
- alle vuoden mittaiset vuokraukset 
- valiaikainen rakennus, jonka käyttöaika on alle 2 vuotta 
- teollisuus ja korjaamorakennus - puolustusvoimien rakennus johon liittyy salassa pidettävää tietoa