Etsi
Taloyhtiöt

Uuden lain mukaa (1.6.2013) jälkeen tulee energiatodistuksen perustua laskennalliseen kokonaisenergian kulutukseen huomioiden rakennuksen tekniset järjestelmät, sekä rakennuksen rakenteelliset ominaisuudet. 

Aiemmin laadittu isännöitsijän energiatodistus perustui vain kulutettuun energiaan. 

Isännöitsijän laatima energiatodistus on voimassa vuoden 2014 loppuun.

Uuden lain mukaiset rakennuskohtaiset (ei taloyhtiökohtaiset) energiatodistukset laatii vain asiaan pätevöitynyt henkilö. (katso ara:n sivusto)

Taloyhtiö tarvitsee siis uuden todistuksen 1.1.2015 alkaen, tai 1.6.2013 alkaen, jos isännöitsijän todistus ei ollut tällöin voimassa. Todistus tarvitaan vain kun huoneistoja myydään tai vuokrataan

Todistus, joka on laadittu ja jonka on laatinut pätevöitynyt henkilö ennen 1.6.2013 on myös voimassa 10 vuotta. (ns.vihreä todistus) 

Linkki ara

Taloyhtiö tarvitsee E-lukulaskentaa myös, jos tehdään energia-avustuksen saantiin tähtääviä korjaustoimenpiteitä.  Energiavustusta voidaan hakea, kun kerrostalon E-luku paranee rakennuksen alkuperäisestä tilanteesta 32%. Laskennassa huomioidaan myös jo aiemmin tehdyt energiaa säätävät toimenpiteet, kuten esim ikkunoiden uusinta jne. (ei rahallista osuutta)

Avustuksen saannin yhtenä kriteerinä on virallinen E-todistus, joka pohjautuu toteutettuihin energiateknisiin parannuksiin.

Vastaava avustuksen saantimahdollisuus toteuttuu Rivitaloissa, jos parannus on 36%. Taloyhtiömuotoisissa omakoti-,pari-, ja ketjutaloissa kun parannus on 44%.  Eri toimenpiteille on erisuuruiset avustusprosentit.

E-todistuksen voi laatia vain siihen pätevöitynyt henkilö. (katso ara:n sivut)